ترویج کشت گیاهان دارویی راهکار افزایش درآمد کشاورزان

ترویج کشت گیاهان دارویی راهکار افزایش درآمد کشاورزان

ترویج کشت گیاهان دارویی راهکار افزایش درآمد کشاورزان


خلاصه

به گزارش ایرنا، این استان رویشگاه بیش از 2 هزار گونه گیاهی است که از این تعداد 450 گونه آن گیاهی و دارویی است که این امر گواهی بر ظرفیت های حفته درآمدزایی در این حوزه است. کارشناسان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه بسیاری از بهره برداران این حوزه همواره از پایین بودن درآمد خود گله مند هستند، می گویند: توسعه کشت گیاهان دارویی با توجه به درآمد خوب و مصرف کم آب می تواند تحولی چشمگیر در درآمدزایی داشته باشد.


25/آذر/1397

ترویج کشت گیاهان دارویی راهکار افزایش درآمد کشاورزان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد می گوید: بررسی ها نشان می دهد درآمد هر هکتار زمین کشاورزی در محصولات گیاهان دارویی 10 تا 20 برابر، بیشتر از سایر تولیدات است.
الیاس تاج الدینی در همایش ترویج توسعه گیاهان دارویی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل اقلیم چهارفصل محل مناسبی برای توسعه گیاهان دارویی است.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از گیاهان دارویی این استان که به صورت طبیعی رویش می کند با استفاده از برداشت های بی رویه به تاراج می رود بر نهادینه شدن فرهنگ کشت گیاهان دارویی در این استان تاکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: آموزش چگونگی کشت گام نخست ترویج کشت گیاهان دارویی در این استان است.

برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران