رقم جدید جو مقاوم به سرما در استان مرکزی تولید شد

رقم جدید جو مقاوم به سرما در استان مرکزی تولید شد

رقم جدید جو مقاوم به سرما در استان مرکزی تولید شد


خلاصه

اراک - ایرنا - عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی گفت: رقم جدید محصول جو آبی مقاوم به سرما برای کشت در مناطق سردسیر کشور در این استان تولید و معرفی شد.


14/بهمن/1397

رقم جدید جو مقاوم به سرما در استان مرکزی تولید شد

«تقی بابایی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این رقم با نام تجاری مهتاب( ERBYT.C-84-10 ) با مشارکت ستاد مرکزی مرکز تحقیقات علوم زراعی و باغی کشور و این استان معرفی و تولید شده است. 
وی ادامه داد: 30 هزار هکتار از زمین های جو آبی استان مرکزی در مناطق سردسیر در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد. 
رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سرمای شدید زمستان، تغییرات آب و هوایی بهاره، تنش های خشکی و گرمای پایان فصل از جمله عوامل اصلی محدود کننده تولید در این مناطق است که شناسایی ارقام با عملکرد بالا، پایدار و دارای سازگاری با اقلیم سرد و خشک برای این خطه اهمیت ویژه دارد. 
بابایی گفت: محصول جو رقم « CB-84-10» با منشاء خارجی از مرکز بین المللی «ICARDA» وارد کشور شده و پس از گزینش اولیه به مدت 2 سال در ستاد بخش غلات، چهار سال در آزمایش های یکنواخت مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و طرح سازگاری و پایداری به مدت 2 ساله مورد بررسی قرار گرفت. 
وی ادامه داد: رقم محصول جوی انتخابی در طرح های تحقیقی- تطبیقی و تحقیقی- ترویجی برتری خود را حفظ کرد و در سال 97 به نام جو رقم «مهتاب» معرفی شد. 
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی افزود: تیپ رشد بینابین، ارتفاع 88 سانتی‌متری بوته و 6 ردیفه سنبله، مقاوم به سرما و ریزش، عدم شکنندگی محور سنبله، پایداری عمومی تولید دانه و میانگین عملکرد هفت هزار 170 کیلوگرم در هکتار از جمله مزایای بارز رقم جدید محصول جو آبی مهتاب است. 
بابایی گفت: میانگین وزن هزار دانه 44 گرم و رنگ دانه روشن، نیمه مقاوم تا نیمه حساس به بیماری زنگ زرد، سفیدک سطحی، نیمه مقاوم به لکه قهوه ای نواری و لکه توری جو از دیگر مزایا و صفات بارز زراعی این محصول است. 
وی ادامه داد: افزایش عملکرد جو رقم مهتاب نسبت به شاهد بهمن به طور متوسط 600 کیلوگرم در هکتار در شرایط آزمایشی و 800 کیلوگرم در شرایط مزرعه است. 
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی گفت: جایگزینی رقم جدید جوی آبی مهتاب با ارقام موجود در سطح 10 هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در استان، 6 هزار تن افزایش تولید و 60 میلیارد ریال افزایش ارزش ناخالص را به همراه دارد. 
بابایی خاطرنشان کرد: همچنین جایگزینی این رقم با ارقام موجود در سطح 30 هزار هکتار در منطقه سرد کشور افزایش تولید 18 هزار تنی محصول و 180 میلیارد ریال افزایش ارزش ناخالص را به همراه دارد. 
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. 
این استان با وجود صنعتی بودن در زمره 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند. 
670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و 2 دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود. 
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است. 

برگرفته از ایرنا