محصولات کشاورزی باید بر اساس نیاز بازار تولید شود

محصولات کشاورزی باید بر اساس نیاز بازار تولید شود

محصولات کشاورزی باید بر اساس نیاز بازار تولید شود


خلاصه

اصفهان- ایرنا- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بسیاری از موارد مشکل کشاورزی بازار است از این رو باید بر مبنای تولید سفارشی یا قراردادی حرکت کنیم.


13/دی/1397

محصولات کشاورزی باید بر اساس نیاز بازار تولید شود

وی با بیان اینکه در تولید محصولات کشاورزی با مشکل مواجه نیستیم، تصریح کرد: اما فاصله میان بازار و کشاورزی و ماندگاری محصول در اختیار کشاورز از جمله مشکلات در این زمینه است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رویکرد خام فروشی در محصولات کشاورزی ادامه داد: مانند نفت که سمبل خام فروشی است و هیچ ارزش افزوده ای برای دارنده کالا در نظر گرفته نمی شود در این راستا باید توان نگهداری محصول را برای کشاورز بالا ببریم تا آنان مجبور نباشد همان روز بار خود را به میدان میوه و تره بار ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه باید کالا به سلیقه مصرف کننده تولید شده و دارای شناسنامه باشد، اظهارداشت: بخش کشاورزی هنوز جای خالی های فراوانی دارد که باید این جاهای خالی پر شود همچنین باید جریان سازی در این راستا صورت بگیرد.
کشاورز با اشاره به درآمد پایین سرانه کشاورزی تصریح کرد : فراوانی و تنوع در سبزی، صیفی و میوه باعث کمک به سلامت جامعه شده است همچنین علاوه بر وجود تقاضای محصولات کشاورزی، انتخاب و رفتار غذای متنوع در دسترس مردم است.
وی با تاکید بر ضرورت گواهی دار بودن محصولات کشاورزی بیان کرد: فروشندگان محصولات باید اهمیت بیشتری به برچسب محصولات بدهند و این در حالی است که ایجاد سیستم بازاریابی و پیاده ساز رویکرد جدید از الزامات این بخش است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داد برای چند کالای اساسی صادراتی در چند منطقه مهم ایجاد شود تا صدور گواهی محصولات به آن استان و سپس کل کشور تسری یابد.
کشاورز اضافه کرد: باید برنامه عملیاتی تببین شود تا استان ها در برخی از محصولات که توانایی تولید دارند سرآمد شوند.
به گفته وی طی برنامه عملیاتی باید آسیب شناسی مصرف عناصر شیمیایی و نیز آسیب شناسی امکان غنی سازی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه نسبت به استاندارد سلامت رایج کشور نگرانی نداریم، خاطرنشان کرد: برای اطمینان و غنی سازی باید تلاش کنیم، کمک به جامعه ای با درآمد پایین در راستای ارائه غذای غنی باید صورت بگیرد.
به گفته کشاورز براساس آزمایش های صورت گرفته محصولات کشاورزی در ایران از وضعیت استاندارد بهداشتی برخوردار است.
به گزارش ایرنا، یکی از مباحث اصلی کشور در زمان حال بحث امنیت غذایی بوده که این مقوله به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
درسال های نرمال با بیش از ٥٦٠ هزار هکتار اراضی کشاورزی و حدود هفت میلیارد متر مکعب در استان به کشاورزی می پرداختیم و حدود ٥.٦ میلیون تن تولیدات زراعی و دامی تولید می شد.است از این رو باید بر مبنای تولید سفارشی یا قراردادی حرکت کنیم.


برگرفته از ایرنا