درخواست همکاری

میوه استار با هدف کارآفرینی از نیروهای متخصص و اجرایی دعوت به همکاری می نماید. 
در صورت تمایل نسبت به ارسال رزومه به آدرس ایمیل info@mivehstar.com  و یا شماره تلگرام 09359301777 اقدام نمایند.