لیست مقالات

نمایش در هر صفحه
آب در صنعت کشاورزی

به واسطه تغییر آب و هوا و نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی، برداشت از آب جهت آبیاری افزایش یافته است و این رویه ادامه خواهد داشت. بالای 324 میلیون هکتار زمین کشاورزی در کره ی زمین به آبیاری نیاز دارند که حدود 85% یا به عبارتی 275 میلیون هکتار آن در واقع آبیاری شده اند. ...

1397/11/13
فروشگاه اینترنتی (online store)

با ورود اینترنت انجام کارها سریع تر از قبل شده است. برای مثال در امر خرید، دیگر لازم نیست زمان خود را در خیابان های شلوغ و بوتیک ها تلف کنید. دیگر خرید کردن کار زمان بر و خسته کننده ای نیست. ...

1397/10/30
5 تکنولوژی کشاورزی که دنیا را تغییر دادند

کشاورزی از گذشته تا به حال تغییرات زیادی داشته است. امروزه به دلیل ورود تکنولوژی در این صنعت بسیاری از کارها مکانیزه شده و دیگر نیازی به صرف انرژی و زمان زیاد برای کاشت، داشت و برداشت محصولات نیست. ...

1397/10/30