رویه های بازگرداندن کالا
 
  •  بررسی محصول در حضور مامور تحویل، جهت تطبیق با سفارش الزامیست تا در صورت وجود مشکل قابل استرداد و جبران باشد.
  •  لغو سفارش با هماهنگی تلفنی امکانپذیر است.
  • عودت و تغییر سفارش در صورت تامین نشدن رضایت مشتری امکانپذیر است.
  • در صورت انصراف مشتری یا بروز مشکل از سمت شرکت استرداد وجه خرید میسر می باشد.